Augustow Noclegi Janod Blog

Augustow Noclegi Janod Blog

Czego oczekują widzowie a (potem najnowsze długie i jeśli sukces pieśni patriotycznych Czarna Białostocka godz. 12 Uroczysta Msza świętaościele pw. Jezusa Miłosiernego, po mszy część artystyczna godz. 13 Uroczystości Placu Konstytucjio Maja godz. 13 przejazd autokarem „Mogiłkę” dalszą część uroczystości Czyżew godz. 12 Msza Świętaościele Parafialnym. Św. Piotraawła Uroczystość przy Pomniku Niepodległości, złożenie wieńców Uroczystośćminnym Ośrodku Kulturyzyżewie, przemówienia, wręczenie „Odznaki Sybiraka Ogłoszenie wyników wręczenie nagródyplomów laureatom*gminnego konkursu plastycznego pn„Ilustracja do wiersza Władysława Bełza „Wyznanie wiary dziecięcia polskiego*konkursu wiedzy historycznej pn„Historia Ziemi Czyżewskiej Część artystycznaykonaniu uczniów ZSOiZzyżewie Drohiczyn godzpotkanie przed MGOKrohiczynie godzrzemarsz do Katedry godz. 10 Msza Święta za Ojczyznęatedrze godz. 11 Przemarszatedry pod pomnik Górze Zamkowej, złożenie wieńcówwiatów Dąbrowa Białostocka godz. 11 Msza Świętaościele. Św. Stanisława Biskupaęczennika godz. 12 Przemarsz pod pomnik Józefa Piłsudskiego przy Placu Kościuszki, składanie kwiatów godz. 13 Koncert Galowykazji 300 lat nadania praw targowych Dąbrowie Białostockiej. Filipów godz. 10 Uroczysta Msza Świętaościele pod wezwaniem NMP godz. 11 Uroczyste obchody pod Obeliskiem poświęconym pamięci Józefa Piłsudskiego, powitanie uczestników, przemowa, historia Odzyskania Niepodległości, złożenie kwiatów pod pomnikiem, występy zespołu ludowego Rospuda oraz kapeli Onegdajrogramem pieśni patriotycznych Goniądz godz. 12 Uroczysta Msza Świętaościele pw. św. Agnieszkioniądzu Przemarsz uczestników pod pomnik upamiętniający Prochy Ojców. Złożenie wiązanekapalenie zniczy Grajewo godz. 15 Uroczyste złożenie przyrzeczenia strzeleckiego przez członków Związku Strzeleckiego Strzelec Organizacji Społeczno Wychowawczejrajewie Grajewska Izba Historyczna godz. 17 Przedstawienie muzyczno teatralneykonaniu aktorówrakowa pntała się Polska sala widowiskowa Miejskiego Domu Kulturyrajewie Hajnówka godzabożeństwontencji Ojczyznyoborze Świętej Trójcy godz. 11 Msza Święta za Ojczyznęościele pw. Św. Cyrylaetodego godz. 11 Przemarsz ulicąo Majadziałem orkiestry OSPajnówce godz. 12 Spotkanieieszkańcami miasta skwerze przy pomniku „Ofiarom Wojen, Przemocyepresji „91” Kolno godz. 10 Zbiórka pocztów sztandarowychrkiestry Miejskiej, zaproszonych gościieszkańców Kolna przed kościołem. Św. Annyolnie godz. 11 Uroczysta Msza Święta za Ojczyznę godz. 12 Uroczystośćarku miejskim: przemówienie okolicznościowe Burmistrza Miastaaproszonych gości, program słowno-muzycznyykonaniu zespołów działających przy KOKiS, apel poległych harcerze, złożenie kwiatów przez Burmistrza Miastaaproszonych gości pod Pomnikiem Niepodległości godz. 12 przemarsz ulicą Wojska Polskiego Cmentarz Komunalny złożenie kwiatówieńców pod tablicamiomnikami Kolno godz. 12 Msza Świętazerwonem, po mszy montaż słowno muzyczny przedstawią uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiegozerwonemespołu Czerwieniacy Złożenie wieńcówwiatów pod pomnikiemzerwonem. Korycin godzsza Świętantencji Ojczyznyombatantów Gminy Korycin godz. 11 Uroczystości pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego Krasnopol Uroczysta Msza Święta zakończona złożeniem kwiatów przy symbolicznym grobie Montaż słowno-muzyczny Lipsk godz. 10 Msza Świętantencji Ojczyznydziałem Młodzieżowej Orkiestry Dętejocztów sztandarowych godz. 11 złożenie kwiatów pod pomnikiem „Zginęli za Polskę przemarsz uczestników uroczystości pod „Kopiec Wolności wiązanka pieśni patriotycznychykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej część artystyczna montaż słowno-muzyczny pn„Niech żyje Polska niepodległaali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kulturyykonaniu uczniówimnazjumipsku; Łapy godz. 11 Uroczysta Msza Świętaościele pw. Świętego Krzyża godz. 12 Uroczystości Placu Niepodległości, złożenie kwiatów pod pomnikiem Niepodległościpłk. Nilskiego Łapińskiego oraz Grobie Nieznanego Żołnierza Michałowo godz. 12 Złożenie kwiatów oraz montaż słowno-muzycznyarku miejskim Nurzec Stacja godz. 14 Złożenie kwiatów ,zapalenie zniczy pod obeliskiemarku, Wspólne odśpiewanie kilku utworów patriotycznych. Sejny godz. 10 Uroczysta Msza Świętantencji Ojczyzny godz. 11 Złożenie kwiatów pod pomnikiem Powstania Sejneńskiego godz. 11 Uroczysta Akademiaśrodku Kulturyejnach Siemiatycze godzabożeństwontencji Ojczyznyerkwi. św. Apostołów Piotraawładziałem przedstawicieli władz samorządowych, pocztów sztandarowychelegacji zakładów pracyrkiestry dętej OSP godz. 10 Msza świętantencji Ojczyznyościele. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Pannydziałem pocztów sztandarowych, delegacji zakładów pracyrkiestry dętej OSP godz. 11 Przemarsz uczestników uroczystości pod Obelisk Niepodległości przy ul. Legionów Piłsudskiego godz. 01–12iemiatycka 11-godzinna Sztafeta Niepodległości „Boguolsce godz. 12 Okolicznościowe wystąpienie Burmistrza Miasta Siemiatycze, złożenie wieńców godz. 12 Program artystycznyykonaniu uczniów kl. III SP Nrm. Ks. Annyapiehów Jabłonowskiej Pt„Nasza najpiękniejszal. Legionów Piłsudskiegouchowola godzroczysta Msza Świętaościele pw. Świętych Apostołów Piotraawła godz. 10 Złożenie wieńców pod pomnikiem poległychomordowanychalceolność Ziemi Suchowolskiej, park miejski Supraśl godz. 11 Msza Świętantencji Polski Kościół pw. Świętej Trójcyupraślu godz. 12 Uroczystości przed pomnikiem Orła Białego godz. 12–13 Dynamiczny pokaz naziemny grupy antyterrorystówodlaskiego Oddziału Straży Granicznej Park Saskiupraślu, pokazy grup rekonstrukcyjnych grochówka godz. 13 Stadion miejski, lądowanie helikoptera, wspólne zdjęcie mieszkańców gminy Supraśl “Największa flaga Podlasiu” Suwałki godz. 10 Msza Święta za Ojczyznęonkatedrze św. Aleksandra godz. 12 Uroczystości pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej cmentarzu parafialnym, ul. Bakałarzewska godz. 15 Pokaz przedwojennego filmu historycznegouzeum Okręgowym, ul. Kościuszki 81 godz. 17 Marsz Niepodległości godz. 17 Pokaz artystyczny Swiatłoźwięk godz. 19 koncertykonaniu solistówuwalskiej Orkiestry Kameralnej oraz Chóru Żeńskiego Cantilena, sala widowiskowa Suwalskiego Ośrodka Kultury Szczuczyn godz. 10 Uroczysta Msza Śwościele im. NMPntencji Ojczyzny godz. 11 Uroczystość patriotyczna placu przed kościołem Szudziałowo godzontaż słowno muzycznyykonaniu dzieci ze SPabikachościele parafialnyminkowcach godz. 10 Msza Świętantencji Ojczyznyościele pw. NMP Pośredniczki Łaskw. Agatyinkowcach godz. 11 złożenie wieńców Grobie Nieznanego Żołnierza cmentarzu parafialnyminkowcach Trzcianne godz. 12 Uroczysta Msza Świętaościele parafialnym pw. App Piotraawła Złożenie kwiatów pod pomnikiem Tykocin godz. 11 Msza Świętaościele. Trójcy Przenajświętszej, akademiaykonaniu młodzieży Zespołu Szkółrzedszkoleykocinie, złożenie kwiatów grobachn. nieznanego żołnierza, wieczornicauzeumykocinie Wasilków godz. 11 Uroczysta Msza