Tanie Kwatery W Augustowie

Tanie Kwatery W Augustowie

Serdecznie dosyć i bardzo istotne to by grecji czy scen szereg murowanych domów wokół rynku oraz pobudowano kilka manufaktur, do prowadzenia których sprowadzono specjalistów-rzemieślnikówngliiiemieciejscowej szkole uczono angielskiegoiemieckiego. Rozwija się handel zbożem. Te działania szybko powiększały liczbę ludności miejskiej, która przed 1830oszła do 2500 osób. Konfiskata dóbr pacowskich upadek miastatratę praw miejskich870żywienie nastąpiło pod koniec XIXzięki handlowirusami oraz przemytowi konirzody chlewnej przez granicę. Równieżkresie międzywojennym handeliemcami był podstawą utrzymania się mieszkańców Raczekzasie ostatniej wojny poważne zniszczenia przyniosły miastu trzymiesięczne walki umocnionej Unii rzeki Rospudy przełomie 1944ennym zabytkiem jest klasycystyczny kościól murowany, wzniesiony pod koniec XVIIIedług projektu Piotra Aignerarzebudowany przez Henryka Marconiego. Prócz tego zachowało się kilka parterowych kamieniczekotowy XIXraz budynek dawnej manufaktury pacowskiej DOWSPUDA, niewielka wieś położona obok Raczek drodze do Augustowa. Duże Technikum Rolniczeasadnicza Szkoła Rolniczanternatem, wykorzystująca częściowo zabudowania otaczające były pałac Paca. Dla płynącego rzeką punktem charakterystycznym będzie pojawienie się wysokiej, zadrzewionej skarpyrawej stronyrześwitującą między drzewami tzw. Wieżą Bocianią przed mostkiem lokalnej drogiogodnym miejscem biwakowym łące. Stąd należy podejśćórę stromej skarpy, aby obejrzeć wspaniały portyk pałacowy, który obok wspomnianej wieży zachował się jako jedyne ocalałe fragmenty po okazałej, opisywanejodręcznikach szkolnych budowli Wart Pac palącaaląc Paca to powiedzenie niewiele mówiłaścicielu pałacu, który posłużył Adamowi Mickiewiczowi za wzorzec postaci Hrabiegoanu Tadeuszu. Ludwik Michał Pac urodzony we Francji, aktywny uczestnik kampanii napoleońskich, gdzie otrzymał stopień generalski, osiadł po kongresie wiedeńskimdziedziczonychrólestwie Polskim dobrach rodzinnych, którymi mógł zarządzać po 1815a mocy amnestii carskiej. Gruntownie wykształcony wykorzystał swoje obserwacje zagraniczneelu unowocześnienia gospodarki tym terenienglii, Szkocjiiemiec sprowadził całe rodziny wykwalifikowanych osadników, zastosował nowoczesne metody uprawy roli, upowszechnił uprawę ziemniaków, warzywoślin pastewnych, wprowadzi! hodowlę rasowych odmian krów, koniwiec, uruchomił wytwórnię maszynarzędzi rolniczych oraz szkołęaczkach. Po wybuchu powstania listopadowego wziąłim aktywny udział, przejściowo pełniąc nawet funkcję naczelnego wodza. Po klęsce udał się emigrację do Paryżaonieważ nie skorzystał powtórniearskiej amnestii, jego dobra skonfiskowanoa­stępnie celowo doprowadzono do ruinyzasie podróży do Turcji835marłzmirze, gdzie został pochowany. Pałacowspudzie wystawionoatach 1820 według projektu architektów włoskich. Obok pałacu urządzono rozległy parktylu angielskimieloma cennymi gatunkami drzew iglastychiściastych. Pacowi służył zaledwie 10 lat, po czym szybko uległ zniszczeniuastępnie rozebraniu przez mściwego, rosyjskiego zaborcę. Podobnoałacowych cegieł budowanon. koszary suwalskie. Wartościowe zbiory uległy zagrabieniu lub rozproszeniu CHODORKI, osada, most drogi Raczki-Augustów. Nazwa pochodzi od rosyjskiego imienia Fiodor, gdyż zamieszkiwała najpierw ludność ruska. Dogodny teren biwakowy. Niżej meandrujące koryto rzekiiedostępnych brzegachzybkim prądzie tarasowane jest niekiedy przez zwalone drzewa Uroczysko „Święte Miejscerzyżamiapliczkąewej ujście odpływuługości 300 niewidocznego Jeż. Jałowo, drewniany most drogowy, pole biwakowe. Miejscowa ludność zbiera sięym miejscuniu świętego Janaelu odprawienie modłów, zjedzenia rytualnego posiłku, obmycia sięobliskiej Jałówce, złożenia pod krzyżami ofiaryywnościie­niędzya koniec zawiązania nich ozdobnych ręczników. Znajduje się również cudowny krzyż, wystawiony ponoć 700 lat temu przez ochrzczonych Jaćwingów. Jałówka okresowo wiosnę zmienia swój biegdprowadza wody Rospudy do umieszczonegołębokiej kotlinie Jeż. Jałowo którego zniekształconauskiego, jełowoje nazwa oznacza po prostu „świerkoweowodu otoczenia brzegów tymi drzewami Młyńsko, most drogowy. Nazwa pochodzi od pracującegoym miejscu przez 400 lat dużego młyna, po którym nawet ślad nie został. Stąd rzeka płynie podmokłą dolinąrzegach zarośniętych trzcinami aż do ujścia Bindużka Ostatnie miejsce biwakowe po prawej Ujście Szczeberkiewej strony rzekiługości 48 kmow. dorzecza 378 km2, częściowo uregulowanejolnej części obwałowanej, płynącejiększości przez obszary zabagnione. Płynąc nią pod prąd docieramy pom do mostu drogowegoa nim do ujścia Blizny, którą możemy dopłynąć do Aten lub Danowskich nad Jeż. Tobołowo Jeż. Rospuda Augustowska Linia brzegowa dość rozwinięta, brzegi wysokie, zalesione. Jezioro jest miejscem akumulacji materiału mineralnego niesionego przez rzekę, co umożliwia żerowanieim miętusa, rybynnych jeziorach augustowskich nie występującej. Przed nami wyspa „Wianeko lewej stronieołowie jeziora pagórkowaty półwysep „Goła Zośkaopularnym niegdyś wśród młodzieży polem namiotowym. stara nazwa pochodzi od jałowej, pozbawionej ryb wodnej. Tu kończymy spływdajemy kajaki. Blizna 60 km biegu Rospudy od początku szlaku kajakowegom od ujścia do Jeż. Rospuda Augustowska wy22 znajduje się ujście Szczeberki. Płyniemy pod słaby prąd tej uregulowanejbwałowanej rzeki SZCZEBRA, most drogiugustowa do Suwałk, za nim rozwidlenieoczątek rzeczki Blizny, która uchodzi do Szczeberki. We wsi po lewej stronie ostatni całej drodze do Aten sklep spożywczy! Nazwa „Szczebra sięga swym rdzeniem czasów Jaćwingówochodzi od słowa „steb, które po jaćwiesku oznaczało kamień. Początek wsi dała produkcja żelazaudy darniowej, prowadzona od XVIrzez ród Milewskich, osadnikówazowsza. Potem powstała karczma oraz niewielki folwark przy drodze prowadzącejrodna do Raczekalej do Prus, omijającej Augustów. Od 1735zczebra blisko 100 lat stała się siedzibą administracji zarządzającej puszczami królewskimio dzisiaj spełnia te funkcje jako siedziba dużego nadleśnictwa. Przejściowo była miasteczkiemajazdemomorą celną. Obie wojny przyniosły Szczebrze duże zniszczenia. polach wsi pod lasem Niemcy rozstrzelaliatach 1941 blisko 8000 Polaków, Żydóweńców radzieckich; jest to największe ziemi suwalsko-augustowskiej miejsce straceń, uczczone pamiątkową płytą. Płynąc dalej kierujemy się za mostemrawo do biegnącej wśród rozległych łąkzuwarów dość głębokiej, krętej rzeczkiiemnym kolorze wody Most linii kolejowej, przy którym miejsce biwakowe. Przystanek PKP „Blizna 100 lewo. Pod mostem głazyamienie. Za mostemrawej ujście odpływueż. Długiego które objęte jest ochroną ścisłą Przed nami most lokalnej drogieśniczówka, które oznaczają początek długiej wsi STRĘKOWIZNA, rozrzuconej po lewej stronie rozległej polanie, wyciętej niegdyśrodku puszczy. Takżeu od 1665stniała mała huta żelaza, założona przez rodzinę Strękowskich, stąd dzisiejsza nazwa wsi. Przez Strękowiznę płynie sięłynie, pokonując powoli ten niezbyt przecież długi odcinek, gdyż rzeka ciągle meandruje, miejscami zwężając się tak bardzo, że łatwiej odpychać