Tanie Kwatery W Augustowie

Tanie Kwatery W Augustowie

Serdecznie dosyć i bardzo istotne to by grecji czy scen Rozwoju przedsiebiorczości Zarządzanie KompetencjamiSPkorzystania ze wsparcia oferowanegoormie analiz, doradztwazkoleń Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiegoiałymstoku, podstawie Porozumieniainisterstwem Infrastrukturyozwojuprawie funkcjonowania terenie województwa podlaskiego Systemu Informacjiunduszach Europejskich, zaprasza do korzystania ze swoich usługśrodku Szkolenia Zawodowegoajnówce trwa kolejny dzień szkolenia „Spawacz TIG blachur spoinami pachwinowymi. Zajęcia realizowane sąamach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejamach Europejskiego Funduszu Społecznego rokułodzieżowym Karieryajnówce odbyło się spotkanieczestnikami projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejamach Europejskiego Funduszu Społecznegoamach Norweskiego Mechanizmu Finansowanego można składać wnioskiofinansowanie do Programu PL04„Oszczędzanie energiiromowanie odnawialnych źródeł energii. Konkurs jest skierowany głównie do przedsiębiorstw produkującychprzedających ciepło. Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego jako współorganizator wydarzenia serdecznie zaprasza do udziałupotkaniach Kooperacyjnych organizowanych podczas 21 Międzynarodowych Targów Budownictwa RESTA 2014. Spotkania kooperacyjne odbędą sięniu 25 kwietnia 2014 Litewskim wystawienniczym LITEXPOilnie. RESTA to największerajach bałtyckich targi poświęcona tematyce budownictwa Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa wspólnieUROCON zaprasza międzynarodowe warsztaty praktyczne ptniu Punkcie Pośrednictwa Pracyajnówce odbyło się spotkanieczestnikami projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejamach Europejskiego Funduszu Społecznegoniu 21 listopada 2013 rokuarszawieali Głównej Centralnej Biblioteki Rolniczej odbył się Kongres Gospodarki Polskiej, poświęcony sytuacji polskiego handluongresie wzięło udział ponad 200 przedstawicieli środowiska małychrednich przedsiębiorstw oraz zaproszeni goście, parlamentarzyści, samorządowcyaukowcy zajmujący się polską gospodarką Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wnioskówdzielenie pożyczek dla przedsiębiorcówamach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji. Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczkęwocie od 200 zł do00 zł. Wnioskidzielenie pożyczek można składać od 15 listopadarybie ciągłym. PARP przewidział preferencyjne rozwiązania związane ze spłatą pożyczki jak równieżprocentowaniem wynoszącym skali roku. Szanowni Państwo, Burmistrz Miasta Hajnówka oraz Starosta Powiatu Hajnowskiego serdecznie zapraszają przedsiębiorcówranży spożywczej, drzewnej oraz drobnych wytwórców produktów lokalnych do udziałupotkaniuanią Kornelią Golombek reprezentującą Agencję „Ventusiedzibąüsseldorfie, które odbędzie sięniu 29 listopada 2013 rokuodzinie 17ali konferencyjnej nr 12rzędzie Miasta Hajnówkaśrodku Szkolenia Zawodowegoajnówce trwają zajęciaamach kursu „Nowoczesny handlowiec” realizowanegowiązkurojektem „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiejamach Europejskiego Funduszu Społecznegoistopada 2013 rokułodzieżowym Karieryajnówce odbyło się spotkanieeneficjentami projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejamach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem zajęć było poznanie zasad jakimi kieruję się rynek pracyabycie umiejętności poruszania się po rynku Po wakacyjnej przerwie od października br. zostały wznowione zajęcia logopedyczne dla dziecioradni Rehabilitacji Leczniczej KINETICA przy ul. Ściegiennegoajęcia prowadzi Edyta Malinowska-Klimiuk, logopeda dyplomowany. Zapisy pod numerami tel 85 79 oraz 606 11. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci bal przebierańców Hallowen, który odbędzie sięHOCHLIKUniuistopada 2013rodzinie 15. Bilet wstępu 15zł. Bal będzie trwał 3h. Zalecamy przebranie siętroje halloweenowe dla urozmaicenia imprezyazie pytań tel. 696 559 Jesteś mieszkańcem powiatu hajnowskiegohcesz rozpocząć własną działalność gospodarczą, ale brakuje Ci pieniędzy? Właśnie teraz jest najlepszy czas, żeby zaistnieć rynku jako przedsiębiorca. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiegoiałymstoku podstawie porozumieniainisterstwem Rozwoju Regionalnegoprawie funkcjonowania terenie województwa podlaskiego Systemu Informacjiunduszach Europejskich, zaprasza do korzystania ze swoich usługśrodku Szkolenia Zawodowegoajnówce trwają zajęciaamach bezpłatnego kursu zawodowego „Operator obrabiarek CNC zorganizowanegoamach projektu „OHP jako organizator usług rynku pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejamach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ministerstwo Gospodarki otrzymuje szereg sygnałów oraz wnioskównterwencjęwiązkunożącymi siębrocie gospodarczym kolejnymi firmami „prowadzącymi rejestry Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnegoamach realizowanego projektu WOMEN zachęca wszystkie kobiety sukcesu do udziałuegionalnymiędzynarodowym konkursieategoriach Stowarzyszenie Europartner-AKIEartnerstwieow. białostockim, pow. bielskim, Europejską Fundacją Odnowyozwoju Terytorialnego oraz Fundacją Biznesrawo prowadzą rekrutację kandydatów zakładanie Spółdzielni Socjalnychamach projektu Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej dofinansowanego przez UEamach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt daje możliwość uzyskania dofinansowania utworzenie bądź przystąpienie do już istniejącej Spółdzielni Socjalnej 13 sierpnia 2013 rokuśrodku Szkolenia Zawodowegoajnówce, utworzonegoamach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejskąamach Europejskiego Funduszu Społecznego, odbyło się spotkanie rekrutacyjne dla młodzieży zainteresowanej udziałemursie „Operator obrabiarek CNC. 12 lipcałodzieżowym Karieryajnówce odbyło się spotkanieeneficjentami projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejamach Europejskiego Funduszu Społecznego. 11 lipca 2013 rokuunkcie Pośrednictwa Pracyajnówce odbyło się spotkanie młodzieży nieaktywnej zawodowoośrednikiem pracy. Osobami uczestniczącymiajęciach byli beneficjenci projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejskąamach Europejskiego Funduszu Społecznegorakcie zajęć „Oferty pracy wakacje pośrednik pracy przedstawił uczestnikom efektywne sposoby poszukiwania pracy oraz aktualne oferty znajdujące sięunkcie Pośrednictwa Pracyajnówce. Młodzież miała możliwość uzyskania informacji temat hajnowskiego rynku pracyapoznania sięzynnikami warunkującymi jego zmiany. Zajęcia wzbudziły zainteresowanie uczestnikówdobyta wiedzaewnością zaowocuje lepszym odnalezieniem się młodzieży rynku pracy. przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zaprasza seminarium informacyjne realizowane we współpracyodlaską Fundacją Rozwoju Regionalnegoipca 2013odz. 10 14 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kard. St. Wyszyńskiegoiałystok Sala 117iętrorogramieamach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejamach Europejskiego Funduszu Społecznegoniułodzieżowym Karieryajnówce odbyły się zajęciatórych wzięła udział młodzież nieaktywna zawodowo. Bal odbędzie sięzerwcaodzinach 13 17. Wstęp jedyne 13zł. Dzieci uwielbiają się bawić. Często chodzimyaszymi pociechami place zabaw. Wiosnąatem to cudowne miejsce spędzenie czasuzieckiem, ale gdzie pójść podczas deszczowych, czy też zimowych dni? Agnieszka Plewa znalazła to rozwiązanie. Wrazężem Pawłem postanowili stworzyć miejsce zabaw dla dzieci„Chochlikym jak do tego doszło opowiada pani Agnieszka działania „Tworzenieozwój mikroprzedsiębiorstw Dnia 09 kwietnia 2013 Punkcie Pośrednictwa Pracyajnówce odbyło się spotkanie młodzieży uczącej sięośrednikiem pracy. Uczestnikami zajęć byli beneficjenci projektu „OHP jako realizator