Tanie Kwatery W Augustowie

Tanie Kwatery W Augustowie

Serdecznie dosyć i bardzo istotne to by grecji czy scen Państwowejarw Narodowych5. br. Uroczystości związanebchodami Święta Konstytucjiaja, zaprzysiężenia OM. Błyskawica młodego rocznika organizacji ZS. Strzelec oraz uroczystościachperze Bałtyckiejdańsku organizowanych przez Marszałka Województwa Pomorskiegoojewódzki Związek Kombatantów Uroczystości związanebchodami 68. rocznicy zakończenia II Wojny Światowejuropie Cmentarzu Uroczystości związaneakończeniem II Wojny Światowejuropie organizowanych przez Gdyńskich Lotnikówabich Dołach oraz uroczystości poświęcenia sztandaru Koła 21. ZŻWPabich Dołachdyni. Ryszard Woliński został odznaczony Krzyżem Semper Fideliszasie uroczystości Kombatantów Solidarności dnrdańsku. 28 kwietnia 2013 roku przedstawiciele Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZORRP udali sięolejną patriotyczno-historyczną podróż do Wilna. Przewodniczył tej podróży nasz wspaniały Kolega Eugeniusz Siemaszko Kresowiak urodzonyilnie oraz wiceprezes zarządu okręgu Eugeniusz Michał Andrzejewski. Po drodze zatrzymano sięibach, by pokłonić sięłożyć wiązankę kwiatów przy obelisku ku pamięci pomordowanych Polaków przez litewskich nacjonalistów. Zamieszkaliśmyokojach hotelowych Domu Kultury Polskiejilnie. Tamyrektorem tego Domu, panem Arturem Ludkowskim, przeprowadziliśmy ciekawe rozmowyormach działalności polskiego ośrodka, który zdany jest własne środki, by wskrzeszaćpowszechniać naszą polską tradycjęulturę. Tutaj wspominaliśmy, przy tablicy inskrypcyjnej gen. Krzyżanowskiego /Wilka walkę polskiego żołnierzaresy, by pozostałyednościjczyzną. Nadmieniamy, że inicjatorem powstania tej tablicy był Eugeniusz Siemaszko. Następnego dnia pojechaliśmy Rossę, byielkim szacunkiem oddać hołd Marszałkowi, przy grobie MATKIEGO SERCA. Uroczyście złożyliśmy wieniec od Związku Oficerów Rezerwy RP, zapaliliśmy zniczeysłuchaliśmy wierszyarszałku deklamowanych przez polską mieszkankę Wilna. Następnie przemieściliśmy się do podwileńskich Ponar, gdzie litewscy nacjonaliści dokonali egzekucji kilkudziesięciu tysięcy Polakach. Po zapaleniu zniczy oddaliśmy pomordowanym należny hołd. Marzy się, by polskie przewodniki więcej pisałyej tragediiskazywały drogę dotarcia do tych masowych grobów. Tego dnia przeprowadziliśmy również rozmowęrzewodniczącym Związku Polaków Litwieichałem Mackiewiczem, który zapoznał nasożliwościami rozwojowymi miejsca urodzin Marszałkaułowie. Nadal ZPL oczekuje pomocy finansowejrzeczywistnieniu planów architektonicznych związanychiejscem urodzenia Marszałka. Delegacja ZORRP była również gościem Szkoły Podstawowej im. Pawła IIilniezkole tej funkcjonuje sala poświęcona Wielkiemu Polakowi. Wszystkie znajdujące się eksponatyamiątkianie Pawle II, mówi pani dyrektor Wysocka, są darem Kolegi Eugeniusza Siemaszko. Również tej wizycie Gieniu Siemaszko przekazał kolejne daryolichał Andrzejewski przekazał dla Szkoły, od zarządu okręgu, album pt„ Pawel IIojsku Polskim Od szefa „Macierzy Szkolnej” dowiedzieliśmy sięroblemach kształcenia Polaków Litwie. Również szefowa redakcji „Wilnoteki/TVP Polonia pani Edyta Maksymowicz, przedstawiła naszej delegacji wiele problemów /finansowych/ związanychontynuowaniem programów dla Polaków Litwie. Wszystkie przedsięwzięcia tej podróży, trwającej doaja br przeplatane były poznawaniem polskich tradycjiozostałości po naszej kulturze Litwie, szczególnieilniestrej Bramie byliśmy uczestnikami polskiej mszy. Następnie, pod pomnikiem wzięliśmy udziałięknej manifestacji Polakówkazji Konstytucjiaja. Światowy Zlot Polaków Litwie, zaplanowany naaja, zabrakło już czasu. słowa podziękowania zasługuje opieka nad naszymi przedsięwzięciami żołnierzy AK, Polaków zamieszkujących Stefana Sawickiegoładysława Korkucia dzisiaj, oboje są oficeramiororkuć był wcześniej wyróżniony srebrnym Medalem „Za Zasługi dla ZORRP Polacyilnie oczekują naszych wizyt. Jednak, napotyka się nacjonalistyczne podejście Litwinów do innych nacji, szczególnie Polaków. Uczestnicy podróży odczuli to osobiście, podczas pobytuestauracjin. ich lekceważący stosunek do Polaków. Polecamy członkom Związku, byamach poznawania śladów polskościuropie, nie zaprzestawali odwiedzać środowisk Polaków Litwie. Serwis fotoodróżyykonaniu kol. EM Andrzejewskiego: 24 kwietnia 2013 rokuibliotece Miejskiejolsztynie odbyło się niezwykle interesujące spotkanieombatantemeteranem II Wojny Światowej Panem To kolejne spotkanie organizowane przy udziale: Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowymrzonowiewiązku Oficerów Rezerwy RP. Spotkanieiekawa prelekcja mogło się odbyć dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Wolsztyna Andrzeja Rogozinskiego. Porucznik Ladrowski opowiadałwoim szlaku bojowym, począwszy odrześnia 1939 roku poprzez działalnośćrmii Krajowej -inspektorat ŚrodałużbieI Armii Wojska Polskiego. Prelekcja była ilustrowana licznymi fotografiamiokumentami. Czas przeznaczony prelekcję szybko minął, ale młodzież nie opuszczała gościnnej sali biblioteki miejskiej. Jeszcze długo Pan Ladrowski rozmawiałczniami wolsztyńskich szkół. Były wspólne zdjęciaywiady dla prasyelewizji. Prelekcja była także okazją do sympatycznego spotkania przyjaciół kombatantówolsztyńskiego Związku Kombatantów RPanem Ladrowskim. Wszyscy podkreślali wysoki poziom prelekcji zarówno pod względem merytorycznym jakydaktycznym. Miłego Gościa pożegnano gorącymi brawami stojącoadzieją, że będą jeszcze kolejne równie interesujące spotkanianiu 16 kwietnia 2013 rokuibliotece Miejskiejolsztynie odbyła się prelekcja pt„Ku pokrzepieniu serc Bitwa pod Grunwaldem Matejki Niezwykle interesujące spotkanie wrazokazem multimedialnym zaprezentował dr Włodzimierz Kwaśniewicz wiceprezes ZG ZOR RP. Sala biblioteki była wypełniona do ostatniego miejsca. Swą obecnością zaszczyciła nas młodzież, kombatanci oraz inni pasjonaci historii. Organizatorem spotkania byli członkowie wolsztyńskiego koła ZOR RP przy wsparciu Burmistrza Wolsztyna Andrzeja Rogozinskiegoamach współpracyakresie promowania kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturyradycji oręża wojska polskiego. Kolejnym spotkaniemego cyklu będzie prelekcja por. dr Józefa Ladrowskiego wiceprezesa ZG ZOR RP temat „Armia Krajowa okręg Poznań inspektorat Środarzebiegu spotkania będziemy informować bieżąco. Członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wzięli udziałI Katyńskim Marszu Cieni. 14 kwietnia 2013 roku ulicami Warszawy przeszedł kolejny Katyński Marsz Cieni” Marsz odbywał sięałkowitym milczeniu przerywanym jedynie komendami konwojentówKWD. Marsz wyruszył spod Muzeum Wojska Polskiegolejami Jerozolimskimi, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem, Stare Miasto, Długąonifraterską przed Pomnik Golgoty Wschodu Poległymomordowanym Wschodzie. trzech postojach czytano korespondencjębozówstaszkowie, Starobielskuatyniu. placu Zamkowym odczytano nazwiska pomordowanych nieludzkiej ziemi. Wśród wyczytanych osób znalazły się także nazwiska 21 osóbolsztyńskiej Listy Katyńskiej Odczytano także nazwisko ppor. piechoty WP Wolskiego który był nauczycielemaszczorzeego postać wcielił się Szwed członek ZOR- dyrektor Szkołyaszczoru. Zakończenie marszuymboliczne nakrycie ofiar mordu kirem wszystkich chwytało za serce. Były autentyczne łzyzruszeniaI KMC, którego organizatorem był Jarosław WróblewskiH „Zgrupowanie Radosław” uczestniczyło 25 Grup Historycznych, oraz członkowie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. marsz ZOR przygotował książki „Wolsztyńska Lista Katyńska” dr Krzysztofa Błaszczykaserokopie rozkazu nr 794niaarca 1940 rokutórym Stalin poleca dokonać mordu polskich oficerach WP, Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza, oraz kapelanach. Wśród