Noclegi Augustów Agroturystyka Bieszczady

Noclegi Augustów Agroturystyka Bieszczady

Donzelli to takie boski ryt a miłość i wygrywające smętne zwiedzanie późnorenesansowego zamku Lubomirskich oraz Muzeum Zagłębia Siarkowego Kozłówka zwiedzanie Muzeum Zamoyskich oraz Galerii Socrealizmu Grabarka: Sanktuarium Świętej Górze, wokół cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego znajduje się około 10 krzyży Białystok długość trasy: około 600 kmzień drugi: Białystok: zwiedzanie zespołu pałacowego Branickich, kościoła katedralnego pw. Wniebowzięcia NPM Supraśl zwiedzanie muzeumałacu Archimandrytów Szlak Tatarski: Kruszyniany: zwiedzanie drewnianego meczetuVIIIraz mizaru Bohoniki: zwiedzanie meczeturugiej połowy XIXwięta Woda: czerpanie wody ze źródła przy kaplicy pw. Matki Bożej719iałystok długość trasy: około 150 km. Choroszcz: zwiedzanie pałacu Branickich Tykocin: pomnik hetmana Stefana Czarnieckiego, który był starostą niegrodowym Tykocina, zwiedzanie synagog restauracjaradycyjnymi potrawami kuchni żydowskiej, kościół pw. Świętej Trójcy, ruiny zamku Kurowo: Narwiański Park Narodowy Białystok długość trasy: około 120 km. Hajnówka: zwiedzanie cerkwi prawosławnej pw. Świętej Trójcy Białowieski Park Narodowy: Białowieża, zwiedzanie Rezerwatu Pokazowego Zwierząt Muzeum Przyrodniczego okołoodzinny spacer po puszczańskich szlakach pod opieką przewodnika, podziwianie Dębów Królewskich Hajnówka: odpoczynekarzeołodii Białystok długość trasy: około 160 kmzień piąty: Białystok Goniądz: Biebrzański Park Narodowy, spacer do twierdzy Osowiec lub po rezerwacie „Czerwone Bagno długość trasy pieszej około 10 km Białystok długość trasy: około 200 kmzień szósty: Białystok Suchowola: geometryczny środek Europy Augustów Sejny przekroczenie granicy polsko-litewskiejgrodnikach Kopciowo: zaduma nad mogiłą Emilii Plater uwiecznionej przez Adama Mickiewiczananym wierszu „Śmierć pułkownika Druskienniki: odpoczynekłynnym uzdrowisku położonym nad Niemnem, kosztowanie wód solankowych, Dąb Marszałka Józefa Piłsudskiego Wilno Mickuny długość trasy: około 360 km. Mickuny: śniadanie Wilno: Sanktuarium Ostrobramskie, klasztor Bazylianówelą Konrada kościół św. Ducha, Muzeum Adama Mickiewicza, Katedra św. Stanisława Góra Trzech Krzyży Mickuny długość trasy: około 50 km. Mickuny: śniadanie Wilno: Uniwersytet Wileński, cmentarz Troki: zwiedzanie zamkurokach, Kościół Fara Witoldowa, Cudowny obraz Matki Boskiej Trockiej, Karaimszczyzna odpoczynek nad jeziorem Galve, zakup pamiątek regionalnych Mickuny długość trasy: około 70 km. Mickuny: śniadanie Kowno: zespół zabudowy starego miasta: Archikatedra św. św. Piotraawła, Dom Perkuna, Muzeum Sztuki, Ratusz, Muzeum Czurlionisa lub Muzeum Diabłów, Dolina Mickiewicza Wilno: spacer po mieście Mickuny długość trasy: około 250 km. Mickuny: śniadanie Wilno przekroczenie granicy litewsko-polskiejgrodnikach Sejny: zwiedzanie kolegiatylasztoru Węgierski Park Narodowy: Wigry zwiedzanie poklasztornego zespołu kamedułów, rejs statkiem po Jeziorze Wigry Białystok długość trasy: około 350 km. Białystok Ostrów Mazowiecki Ciechanów Opinogóra Górna: zwiedzanie Muzeum Romantyzmu związanegoostacią wieszcza Zygmunta Krasińskiego nekropolia rodziny Krasińskichościele pw. Wniebowzięcia NMP Kampinoski Park Narodowy: Kampinos zwiedzanie muzeum przyrodniczegoranicy Nieborów: zwiedzanie założenia pałacowo-parkowego strzeżonego przez ducha Anusi Ożelskiej, Arkadii Żywiec. długość trasy: około 680 km. osoby prowadzące: Jacek Seweryn KTGiK „Kangchendzonga” przy Gimnazjum nr Żywcu Andrzej Szewczyk, SKKT Gimnazjum nrywiec. Przewidywany koszt: 800 zł. Koszty obejmująrzejazd autokarem, noclegi kierowcystępy do muzeówziesięć noclegówyżywienie Litwiesługi przewodnickie Litwiebezpieczenierasa wycieczki może ulec zmianieczestnicy zabierają: aktualne legitymacje szkolne, studenckie itp pantofle, obuwie zmienne podstawowe środki medyczneomimo wejścia Polski do strefy Schengen, osoby dorosłe mogą przekraczać granice podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Dzieciłodzież muszą posiadać paszporty lub dowody tymczasoweażdy uczestnik powinien mieć dodatkowe środki wyżywienie oraz wstępy do muzeów, ponieważ może zabraknąć pieniędzyeżeli koszty wycieczki okażą się mniejsze od planowanych, to uczestnicy mogą liczyć częściowy zwrot poniesionych wkładówłodzieżimnazjum nr Żywcu, Szkoły Podstawowej nr Żywcu oraz Gimnazjum nr Żywcu będzie miało dofinansowanie które uzależnione jest od pozyskanych środkówrzędu Miejskiegoywcu oraz innych instytucji. Proszę załatwić sobie dodatkowe, bezpłatne ubezpieczeniearodowego Funduszu Zdrowiaym celu należy pobraćiejscu pracy: dorośli druki :ZUS ZUA, ZUS RMUA, dzieci dodatkowo druk ZUS ZCZA; szczegółowe informacje tel. 033 orientacyjny termin: 16 sierpnia 2009I Wycieczka „Szlakiem wampirów 29 sierpnia 2009zlakiem Dziedzictwo Kulturowego Bardiów’2009, Słowacja. IV Rajd Szlakami Beskidu Sądeckiego. trasa: dzień pierwszy: Żywiec Nowy Sącz: zwiedzanie Sądeckiego Parku Etnograficznego Krynica Zdrój: wyjazd koleją gondolową Jaworzynę Krynicką spacer po Krynicy: Stare Łazienki Mineralne, Pijalnia Główna, Stary Dom Zdrojowy, willa Kiepury nocleg. dzień drugi: Krynica przekroczenie granicy polsko-słowackiejeluchowie Bardiów zwiedzanie zabudowy starego miasta wpisanej listę dziedzictwa kulturowego UNESCO: olśniewające wnętrze kościoła parafialnego. św. IdziegoIVortyfikacje miejskie, renesansowy ratusz509zkoła humanistyczna539ynagoga773ardiowski Zdrój odpoczynekleganckim uzdrowisku pełnym kwiatówieleni, możliwość zwiedzenia pierwszego Słowacji skansenu Stara Lubowla: zwiedzanie zamku Lubomirskich, stolicy starostwa spiskiego przekroczenie granicy słowacko-polskiejpiskiej Starej Wsi Nowy Targ Żywiec